Geen producten in de winkelwagen.

Image Alt

Privacybeleid

  >  Privacybeleid

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Moerkapelle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 77364333. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via hallo@nommies.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2020.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van uw bestelling. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden.
Dit zijn namen, telefoonnummers en adresgegevens. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst en voor het versturen van de track & trace code, maar wordt mogelijk ook gebruikt om uw beoordeling te vragen en u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn mits daar toestemming voor is gegeven.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie

Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Daarnaast worden de cookies ook gebruikt om te zien of u op onze website bent gekomen door een gelieerde partner zodat wij deze eventueel commissie kunnen betalen.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Ook kunnen persoonsgegevens worden ingezien door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van marketing doeleinden. Deze bedrijven kunnen in het systeem van Nommies om data te vergaren over onze cliënten om daar onze marketing doeleinden op aan te passen.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Alle betalingen lopen veilig via het Mollie betalingssysteem, en worden niet door verantwoordelijke zelf verwerkt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan hallo@nommies.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan hallo@nommies.nl.