Image Alt

Algemene voorwaarden

  >  Algemene voorwaarden

1. Begrippen
1. Nommies, stelt zich ten doel het leveren van gezonde snacks voor baby, peuter, kleuter en kind, één en ander in de meest ruime zin.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Nommies tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: de website nommies.nl.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder Consument verstaan: eenieder die een bestelling plaatst via deze Website, of anderszins producten bij Nommies afneemt.
5. In deze algemene voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door Nommies aangeboden producten.
6. In deze algemene voorwaarden wordt onder Geregistreerde Gebruiker verstaan: eenieder die een account aanmaakt op de Website.
7. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Nommies en/of door haar ingeschakelde derden aan Consument geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Nommies ten behoeve van Consument verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Consument worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Nommies Producten of Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met haar zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst
1. Alle aanbiedingen gedaan op de Website zijn geheel vrijblijvend.
2. Wanneer Consument een bestelling plaatst, wordt een bevestigingsmail verzonden. Bij ontvangst van deze mail komt er een overeenkomst tot stand tussen Consument en Nommies. Deze overeenkomst strekt tot het leveren van de bestelling aan Consument.

4. Account
1. Consument kan een gebruikersaccount aanmaken op de Website.
2. Het registratieformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3. Wanneer een Geregistreerde Gebruiker zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan zijn account zonder voorafgaande melding inactief worden gemaakt of worden verwijderd.
4. Geregistreerde Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en mag slechts zelf gebruik maken van zijn account.
5. Geregistreerde Gebruiker is aansprakelijk jegens Nommies voor alle acties die hij heeft uitgevoerd middels zijn account, behalve als hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden als gevolg van misbruik van zijn account.
6. Zodra Geregistreerde Gebruiker bekend is met het feit dat er misbruik wordt gemaakt van zijn account, dient hij dit direct te melden aan Nommies.

5. Kosten en betaling
1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
2. Betaling geschiedt middels een wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3. Zonder betaling worden er geen bestelling verzonden. Indien er niet binnen 30 dagen wordt betaalt, wordt de bestelling verwijderd.
4. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Nommies houdt zich het recht voor om zonder melding vooraf haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij er sprake was van een duidelijk constateerbare foutieve prijs.
5. In het geval van een duidelijke constateerbare foutieve prijs, is Nommies voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk. Nommies is ook niet verplicht de bestelde goederen voor de foutieve prijs te leveren.
6. Indien Consument betaalt met Creditcard of iDeal, dan zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende payment provider van toepassing. Nommies raadt Consument aan deze voor gebruik door te lezen.

6. Verzending en bezorging
1. Betaalde bestellingen worden meestal dezelfde maar uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden.
2. Zodra de bestelling is verzonden, ontvangt Consument een Track & Trace code om zijn/haar bestelling te volgen.
3. De tarieven en levertijden zijn te vinden op de Website.
4. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er samen met Consument gezocht naar een passende oplossing.

7. Retourneren
1. Bestelde producten, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden worden aangemeld als retour. Na aanmelding dienen de producten binnen 14 dagen te worden teruggestuurd. Indien Nommies de producten in goede orde ontvangt, wordt het volledige orderbedrag binnen 14 dagen teruggestort.
2. Producten kunnen alleen in originele / ongeopende staat worden geretourneerd.
3. Consument draagt zelf de verzendkosten voor de retourzending.

8. Klachten
1. Bij klachten kan klant Nommies op de hoogte brengen van het probleem, Nommies zal dan alles proberen om de klacht goed en naar tevredenheid van de klant op op te lossen.
2. Indien klant en Nommies samen niet tot een oplossing komen, kan klant zich richten tot bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
3. Tevens kan klant zich sinds 15 februari 2016 richten tot het ODR-platform van de Europese Commissie, waar klant een klacht kan deponeren.

9. Aansprakelijkheid
1. Nommies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Nommies of een van haar medewerkers.
2. Nommies is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de onjuistheid, onvolledigheid van de door Consument verstrekte gegevens.

10. Identiteit Nommies
1. Nommies is in de KvK geregistreerd onder nummer 77364333. Nommies draagt Btw-identificatienummer NL003244225B18 . Verder is Nommies (statutair) gevestigd aan de Bovenas 3 2751HG te Moerkapelle.
2. Nommies is te bereiken middels de Website, het e-mail adres hallo@nommies.nl en is telefonisch te bereiken op +31 85 002 23 66.

11. Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Nommies en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Nommies en haar Consumenten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.